7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in Comuna Corcova
Termeni de utilizare   |   Contact    |   Link-uri utile
Proiectul 7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in Comuna Corcova

Proiectul 7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in Comuna Corcova este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Proiectul, cu o durată de 36 de luni, se derulează în cadrul Contractului POSDRU/20/4.2/101901.

Parteneri
Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:


Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de saracie si excluziune sociala pentru un numar de 650 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (AROPE) din comuna Corcova, printr-o abordare integrata vizand imbunatatiri sustenabile in ceea ce priveste educatia, ocuparea fortei de munca, conditiile sociale, medicale, juridice si de locuit si capitalul uman in aceasta comunitate marginalizata.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.


Obiectivele specifice
Proiectul are următoarele obiective:
 1. Dezvoltarea sustenabila a capitalului uman in comuna Corcova prin imbunatatirea accesului si participarii la educatie pentru 300 copii scolari si prescolari si prin implicarea activa a minim 100 membri ai comunitatii in rezolvarea propriilor probleme
 2. Cresterea sustenabila a sanselor de acces/ mentinere pe piata muncii la nivelul comunitatii pentru minim 350 de beneficiari prin:
  • Imbunatatirea nivelului de calificare a minim 260 de beneficiari
  • Servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca pentru minim 150 de persoane
  • Sprijin tehnic si financiar pentru angajarea a minim 60 de beneficiari la angajatori existenti si a minim 42 la cele 30 de firme nou infiintate
  • Sprijin tehnic si financiar pentru infiintarea propriei afaceri pentru minim 30 de persoane
 3. Imbunatatirea conditiilor de viata ale persoanelor aflate in risc de excluziune sociala si marginalizare prin:
  • Dezvoltarea si furnizarea sustenabila de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii Corcovei prin crearea si dezvoltarea a minim 4 servicii functionale, din care 1 serviciu social in domeniul protectiei copilului si familiei si minim 3 tipuri de servicii medicale
  • Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru minim 70 gospodarii • Reglementarea actelor juridice pentru minim 70 persoane

Rezultate aşteptate

 1. Rezultate asteptate aferente Obiectivului specific 1:
  • 300 elevi si prescolari din comuna marginalizata Corcova si-au imbunatatit accesul si participarea la educatie
  • 100 membri ai comunitatii implicati activ in rezolvarea propriilor probleme
 2. Rezultate asteptate aferente Obiectivului specific 2:
  • minim 260 beneficiari cu un nivel de calificare imbunatatit prin absolvirea cursurilor de formare a adultilor organizate (74,29 din beneficiarii masurilor de ocupare)
  • minim 102 locuitori care au dobandit un loc de munca, inclusiv in firme nou infiintate (29,14% din beneficiarii masurilor de ocupare)
  • minim 30 noi afaceri infiintate, inclusiv activitati independente
 3. Rezultate asteptate aferente Obiectivului specific 3:
  • cel putin 4 servicii (1 serviciu social si 3 servicii medicale) create si functionale
  • conditii de locuit imbunatatite pentru minim 70 gospodarii
  • acte juridice reglementate pentru minim 70 persoane

Valoarea proiectului
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 20,525,699.65 lei, din care asistenta nerambursabila 20,140,819.61 lei si contributia proprie 384,880.04 lei. Asistenta nerambursabila in valoare de 20,140,819.61 lei este compusa din contributia UE in valoare de 17,487,681.32 lei si contributia nationala de 2,653,138.29 lei.

Programe cofinanţate de Uniunea Europeana
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro
Anunturi

Comunicat de presa

PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ
Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România - CEED România împreună .... Detalii

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.