7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in Comuna Corcova
Termeni de utilizare   |   Contact    |   Link-uri utile
Proiectul 7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in Comuna Corcova

Proiectul 7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in Comuna Corcova este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Proiectul, cu o durată de 36 de luni, se derulează în cadrul Contractului POCU/20/4.2/101901, a fost lansat in 10 august 2017 si va fi implementat pana in 9 august 2020.
Parteneriatul creat pentru implementarea proiectului este format din:

 • Beneficiar: Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare - CEED România
 • Parteneri


  Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de saracie si excluziune sociala pentru un numar de 650 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (AROPE) din comuna Corcova, printr-o abordare integrata vizand imbunatatiri sustenabile in ceea ce priveste educatia, ocuparea fortei de munca, conditiile sociale, medicale, juridice si de locuit si capitalul uman in aceasta comunitate marginalizata.


  Obiectivele specifice si rezultatele asteptate sunt
  1. Dezvoltarea sustenabila a capitalului uman in comuna Corcova prin imbunatatirea accesului si participarii la educatie pentru 300 copii scolari si prescolari si prin implicarea activa a minim 100 membri ai comunitatii in rezolvarea propriilor probleme
  2. Cresterea sustenabila a sanselor de acces/ mentinere pe piata muncii la nivelul comunitatii pentru minim 350 de beneficiari prin:
   • Imbunatatirea nivelului de calificare a minim 260 de beneficiari
   • Servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca pentru minim 150 de persoane
   • Sprijin tehnic si financiar pentru angajarea a minim 60 de beneficiari la angajatori existenti si a minim 42 la cele 30 de firme nou infiintate
   • Sprijin tehnic si financiar pentru infiintarea propriei afaceri pentru minim 30 de persoane
  3. Imbunatatirea conditiilor de viata ale persoanelor aflate in risc de excluziune sociala si marginalizare prin:
   • Dezvoltarea si furnizarea sustenabila de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii Corcovei prin crearea si dezvoltarea a minim 4 servicii functionale, din care 1 serviciu social in domeniul protectiei copilului si familiei si minim 3 tipuri de servicii medicale
   • Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru minim 70 gospodarii
   • Reglementarea actelor juridice pentru minim 70 persoane

  Valoarea proiectului
  Valoarea totala eligibila a proiectului este de 20,525,699.65 lei, din care asistenta nerambursabila 20,140,819.61 lei si contributia proprie 384,880.04 lei. Asistenta nerambursabila in valoare de 20,140,819.61 lei este compusa din contributia UE in valoare de 17,487,681.32 lei si contributia nationala de 2,653,138.29 lei.

Programe cofinanţate de Uniunea Europeana
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro
Anunturi

VEȘTI BUNE DIN CORCOVA - MEHEDINȚI

În ianuarie 2021 am marcat încheierea proiectului „7 PAȘI ÎMPREUNĂ - SPRE INTEGRARE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ, .... Detalii


Lista finala a planurilor de afaceri depuse in cadrul sesiunii a 2-a a concursului propuse spre finantare

Echipa proiectului 7 Pasi Impreuna - spre Integrare Sociala si Economica, Impotriva Saraciei si Marginalizarii in .... Detalii


Lista intermediara a planurilor de afaceri, admise in cadrul sesiunii a 2-a a Concursului de planuri de afaceri

In urma finalizarii, in data de 31.12.2018, a evaluarii planurilor de afaceri din cadrul Concursului .... Detalii


PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A APLICATIILOR in cadrul CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Se prelungeste termenul limita pentru depunerea aplicatiilor in cadrul celei de-a doua sesiuni a concursului de .... Detalii


PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A APLICATIILOR in cadrul CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Se prelungeste termenul limita pentru depunerea aplicatiilor in cadrul celei de-a doua sesiuni a concursului de .... Detalii


Incă o șansă!
Sesiunea a 2-a a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

S-a lansat a doua - si ultima - sesiune a concursului de planuri de afaceri în .... Detalii

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.